Search and Hit Enter

References of the museum’s exhibition and related links

Interviews
Kari Elo, PhD, Department of Agricultural Scienses, University of Helsinki
Jarmo Juga, DSc, Department of Agricultural Scienses, University of Helsinki
Kalle Maijala, professor emeritus
Satu Raussi, PhD, director of Finnish Centre for Animal Welfare

Publications
Aro, Hilpelä-Lallukka, Niemi, Toivonen & Vahlsten (2012): Mittaa ja valitse – Lypsykarjanjalostuksella tuloksiin. Opetushallitus.
Elo, Kari & Korpelainen, Helena 2012. Kasvien ja eläinten geenivarojen suojelu ja käyttö. Kirjassa Seppänen, Mervi (toim.) Maailma muuttuu – Muuttuuko maatalous? Unigrafia.
Galton, Francis (2000): Hereditary Genius. An inquiry into its laws and consequences. First published 1869. Third corrected proof of the first electronic edition.
Isaksson, Pekka & Jokisalo, Jouko (2005): Historian lisälehtiä. Suvaitsevaisuuden ongelma ja vähemmistöt kansallisessa historiassa. Suomen Rauhanpuolustajat & Like.
Kaarlenkaski, Taija (2012): Kertomuksia lehmästä. Tutkimus ihmisen ja kotieläimen kulttuurisen suhteen rakentumisesta. Suomen kansantietouden tutkijain seura.
Lehmäkulttuuri ja sen tulevaisuus. Kalle Maijalan 75-vuotisjuhlaseminaari. Toim. Kalle Maijala 2002. MTT.
Meskus, Mianna (2009): Elämän tiede. Vastapaino.
Nietzsche, Friedrich (1963): Iloinen tiede. Otava. Suom. J. A. Hollo. (alkup. Die fröhliche Wissenschaft 1882.)
Väänänen, Kalle (1916): Periytyminen ja ihmissuvun jalostaminen. Otava.
Seppänen, Mervi (toim.) 2012: Maailma muuttuu – Muuttuuko maatalous? Unigrafia.

MA-thesis
Niemiaho, Marja (2012): Satatonnareiden taustat – Vasikasta satatonnariksi ProAgria Oulun alueella. Oulun seudun ammattikorkeakoulu.

Articles
Charles Choi: Banteng clone euthanized – Markers for viability still elusive even as doctor reports new human clone attempt. The Scientist 11.4.2003
Jose B. Cibelli, Robert P. Lanza & Michael D. West: The first human cloned embryo. Scientific American 24.11.2001
Deaf designer baby – the issues. BBC news 8.4.2002
Roger Dobson: “Designer baby” cures sister. British Medical Journal 28.10.2000
Elliot Fieldman: Nazi science and the Heck horse – reviving extinct species. Yahoo website 21.4.2008
Samuli Laita: Superlehmien perimä on hyvin kapea. Helsingin Sanomat 30.12.2012
Sanna Lohenoja: Sukusiitoksen kiemuroita. Nautalehti 1/2012
Tapio Mainio: Suomalainen superlehmä antaa jopa 80 litraa maitoa päivässä. Helsingin Sanomat 1.6.2009
Kristiina Markkanen: Kauneuden Nobel-palkinto. Helsingin Sanomat 8.8.1999
Matti Mielonen: Elämän ensi hetket – Kohti täydellistä ihmistä. HS 24.3.2013
Gautam Naik: A Baby, Please. Blond, Freckles – Hold the Colic. The Wall Street Journal 12.2.2009
James Owen: Evolution less accepted in U.S. than Other western countries, study finds. National Geographic 10.8.2006
Glenn Selk: Artificial insemination for beef cattle. The Beef site 12.10.2002
Tachibana, M. et al: Human Embryonic Stem Cells Derived by Somatic Cell Nuclear Transfer. Cell 6.6.2013
Terhi Torikka: Pieksämäen Sonnihovi sulkeutuu ensi vuonna. Maaseudun tulevaisuus 19.10.2011
Reijo Vesterinen: Pielaveden Jella-lehmä lypsi ennätyslukemat. Maaseudun tulevaisuus 21.2.2013
Anu Välilä: Sukusoluja lahjoitetaan auttamisen halusta. Turun Sanomat 4.7.2006
Esa Väliverronen: Tarinoita Huomenesta. Journalismikritiikin vuosikirja 2002.
Rob Waters: Animal cloning: the next phase. Bloomberg Businessweek 9.6.2010

Other sources
Commission on genetic resources for food and agriculture. Food and agriculture organization of the United States: The state of the world’s animal genetic resources for food and agriculture. 2007.
Eläinten hyvinvointikeskus: Kansallinen eläinten hyvinvointiraportti. 20.6.2011
Eugenics manifesto. 1939.
ProAgria Oulu: Risteytysopas.

Documentaries
Seeds of Death: Unveiling the lies of GMO’s. Gary Null, Richard Polonetsky. USA 2012.

Websites
Suomen Alkuperäiskarja ry
Suomen Ayrshire-yhdistys
Evira
www.ihmisoikeudet.net
ProAgria
Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus
www.bioteknologia.info
Viking Genetics
Holstein USA
www.eugenicsarchive.org
www.wikipedia.en

Cattle images on the genetics timeline are provided through the courtesy of the SARKA The Finnish Museum of Agriculture